Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:98929

1
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Balandis 04, Šeštadienis 04:35

du proc

„Aš ir tu“

 Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015 - 2018 m. programos projektas „Aš ir tu“ rugsėjo-lapkričio mėn. vykdytas Marijampolės jaunimo mokykloje

Socialinio emocinio intelekto ugdymas yra procesas, kurio metu mokiniai tobulina socialinius ir emocinius įgūdžius, žinias ir nuostatas, susijusias su savimone, savitvarda, socialiniu sąmoningumu, atsakingu už sprendimų priėmimą, gebėjimu suprasti ir parodyti empatiškumą. Mokykloje paaugliai susiduria su situacijomis, kuriose jie atskleidžia savo asmeninius savireguliacijos, emocijų valdymo ir tarpusavio bendravimo įgūdžius.

Įgyvendinant projektą „Aš ir tu“ vykdytomis projekto veiklomis: popietė „Sėkmės istorija“, viktorina „Būk pirmas“, praktinis užsiėmimas „Pergalės trofėjus“, sporto turnyras „Šlovės kelias“, projektas „Mūsų akimirkos“ buvo siekiama didinti moksleivių užimtumą, gerinti individualius bei komandinius dalyvavimo užsiėmimuose įgūdžius. Projekto veiklose buvo įtraukti tiek mokiniai, tiek mokytojai, stiprinami mokyklos bendruomenės bendravimo ryšiai, tobulinami tarpusavio bendravimo ir rungtyniavimo, komandinio darbo įgūdžiai, kryptingas energijos naudojimas fizinio aktyvumo veiklose, kuriant ir gaminant trofėjus įveikus rungtis, lavinamas emocinis intelektas (teigiamos emocijos patiriamos veiklų metu), skatinamas empatiškumas, pilietiškumas, gilinamos savo krašto pažinimo žinios susitinkant su svečiais, dalyvaujant ir pasitikrinant savo žinias viktorinoje – dėl to stiprėjo bendrystė, gerėjo mokyklos socialinė – emocinė aplinka.