Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:87427

1
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2019 Lapkritis 22, Penktadienis 18:13

du proc

Ugdymas 2019-2020 m. m.


Mokykla įgyvendina (vykdo):
pagrindinio, neformaliojo ugdymo programas pagal ŠMM patvirtintus Bendruosius ugdymo planus ir Bendrąsias programas; ikiprofesinį mokymą.
Mokykla organizuoja mokiniu, turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikiu, ugdymą; sergančių vaikų mokymą namuose. Mokykla vykdo PUPP.

2019-2020 m. m. mokyklos ugdymo planas

 

2018-2019 m. visuomenes sveikatos priežiūros veiklos planas

2017-2018 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

 

2018-2019 m. m. mokyklos ugdymo planas

Marijampolės jaunimo mokyklos nuostatai.

2015-2017 m. m. strateginis planas

Stebėsenos rodikliu sąrašas

2017-2018 m. m. mokyklos ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2016-2017 m. m.

El. dienyno planavimo tvarkos aprašas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas.