Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
  5. 11:45 - 12:30
  6. 12:40 - 13:25
Viso apsilankyta kartų:20515

1
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2017 rugsėjo 26, Antradienis 20:57

du proc

Ugdymas 2016-2017 m. m.


Mokykla įgyvendina (vykdo): pagrindinio, neformaliojo ugdymo programas pagal ŠMM patvirtintus Bendruosius ugdymo planus ir Bendrąsias programas; ikiprofesinį mokymą.
Mokykla organizuoja mokiniu, turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikiu, ugdymą; sergančių vaikų mokymą namuose. Mokykla vykdo PUPP.

 

Marijampolės jaunimo mokyklos nuostatai.

2015-2017 m. m. strateginis planas

Stebėsenos rodikliu sąrašas

2016-2017 m. m. mokyklos ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2016-2017 m. m.

El. dienyno planavimo tvarkos aprašas

2016-2017 m. visuomenes sveikatos priežiūros veiklos planas